Välkommen till TMA Bilar i
Stockholms Län AB

Vi arbetar med säkerhet på väg!

Våra TMA och varningsbilar skyddar vid arbeten utmed vägarna vid såväl planerade entreprenader som akuta insatser.

I förebyggande arbete mot skador och påkörningsolyckor tillhandahåller vi ett brett utbildningspaket.

Om olyckan varit framme kan vi bistå med allt som krävs i efterarbete, exempelvis Första hjälpen med hjärt/lungräddning, Krishantering och vad som krävs av arbetsmiljöverket i påplatsutredningar och rapporter.

Vi kan även skapa statistik över hur hastighetsefterlevnaden sköts inom er fordonsflotta.

Vi skyddar dig på vägen!